Založení společnosti s.r.o.

Založení s.r.o. obnáší

  • sepsání společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny
  • založení bankovního účtu a složení vkladů neboli základního kapitálu/jmění
  • získání živnostenského oprávnění
  • zápis do obchodního rejstříku
  • registrace u finančního úřadu

Založení společnosti s ručením omezeným provádí výhradně notář, a to formou notářského zápisu. Stejně tak sepsání společenské smlouvy (společnost zakládá více společníků) nebo zakladatelské listiny (společnost zakládá jen jeden zakladatel) a jejich ověření. Může také poradit s jejich zněním i odsouhlasit název společnosti (v kontextu s požadavkem na nezaměnitelnost obchodní firmy).

Dále může při založení s.r.o. ověřit veškeré související dokumenty (výpis z rejstříku trestů jednatelů/jednatele a další dokumenty včetně souhlasu vlastníka nemovitosti s umístěním sídla) a provést přímý zápis do obchodního rejstříku, což je výhodnější z hlediska snížené administrativy, finanční i časové náročnosti než podání samostatného návrhu na příslušný soud.