Lidé

JUDr. Ing. Ondřej Klička, notář

JUDr. Ing. Ondřej Klička, notář
  • absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
  • činnost vykonává od 1.1.2012, v notářství působí již od roku 2002
  • v roce 2014 jmenován členem Komise pro rekodifikaci civilního práva procesního
  • člen redakční rady časopisu o notářství Ad Notam
  • spoluautor knižní publikace Dědické právo v praxi, týkající se dědického práva dle nového občanského zákoníku
  • člen komise pro vzdělávání prezidia Notářské komory České republiky
  • autor mnoha odborných článků týkajících se dědického práva, obchodních společností a vykonatelnosti notářských zápisů

Notářský kandidát, zástupce notáře

Mgr. Lucie Abelová, notářský koncipient 
Mgr. Lucie Abelová 
email 
  • absolventka Právnické fakulty Západočeské Univerzity v Plzni
 

Notářský kandidát

 
Mgr. et Mgr. Blanka Pugnerová 
email 
  • absolventka Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
  • absolventka Filosofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
 

Notářské tajemnice:

Hana Samcová, notářská tajemnice
Hana SamcováKlára Malečková
emailemail