Notář Praha

Komplexní notářské služby

Naše notářská kancelář poskytuje svým klientům komplexní notářské služby zejména v oblasti občanského a obchodního práva. Řešíme právní vztahy k nemovitostem, právní vztahy při úpravě společného jmění manželů ať již manželů za trvání manželství nebo i snoubenců, kteří manželství teprve hodlají uzavřít. Nelze zapomenout ani na poskytování služeb při změnách v obchodních korporacích jako osvědčování valných hromad společností s ručením omezeným či akciových společností, osvědčování členských schůzí družstev nebo schůzí shromáždění společenství vlastníků jednotek.

Veškeré námi provedené změny v obchodních korporacích zapíšeme přímo do obchodního rejstříku.

Samozřejmostí je v případě zájmu i vyhotovení souvisejících listin jako návrh na vklad do katastru nemovitostí, návrh na zápis do obchodního rejstříku či jiného veřejného rejstříku a i ostatních klientem požadovaných listin.

Mezi naše přednosti patří profesionalita, flexibilita, rychlost a individuální přístup ke každému klientovi.

Notář Praha = komplexní notářské služby
JUDr. Ing. Ondřej Klička & kolegové