Notářské úschovy peněz a listin

Budete-li kupovat nebo prodávat nemovitost, notář může kromě sepsání kupní smlouvy také převzít kupní cenu do notářské úschovy a zajistit tak pro obě strany smlouvy bezpečný způsob její úhrady.

Notářská úschova jako právní institut
je využívána pro uložení:

  • finančních prostředků
  • závěti
  • cenných papírů
  • jiných listin

Koupě či prodej nemovitosti znamená nutnost řešit převod nemovitosti. Pokud chcete mít jistotu, že vše proběhne ke spokojenosti obou stran, východiskem je notářská úschova. Zejména z pohledu bezpečnosti celé transakce je všeobecně považována za nejlepší řešení časové mezery, která vznikne při převodu peněz a zápisu vlastnických práv do katastru nemovitostí.

Notář realizuje úschovu finančních prostředků a listin pomocí zvláštního účtu, na němž je předmět úschovy umístěn, za účelem jejich vydání konkrétní osobě/osobám po splnění podmínek či naplnění určitých skutečností stanovených v protokolu o úschově. Každý příjem a výdej na účtu notářské úschovy je zaznamenán do centrální evidence vedené Notářskou komorou České republiky.

V evropských zemích s vyspělou právní kulturou si předání kupní ceny za nemovitosti nelze představit jinak, než prostřednictvím úschovy. Výhody využití notářské úschovy peněz jsou zřejmé – prodávající tak vylučuje riziko, že by mu nebyla kupní cena v plné výši zaplacena a kupující neriskuje předání peněz před zápisem vlastnického práva do katastru nemovitostí. Kupující si navíc může zajistit zaplacení daně z převodu nemovitostí, za jejíž zaplacení ze zákona za prodávajícího ručí.

Notářská úschova má oproti úschovám u jiných subjektů jako advokáti nebo realitní kanceláře či banky nesrovnatelné výhody. Notář je osobou k uložení peněz dostatečně důvěryhodnou, což je dáno jeho zákonnými a evidenčními povinnostmi kontrolovanými orgány notářské samosprávy a je také dostatečně pojištěn na případná rizika. Za činnost notáře navíc odpovídá stát, což je dostatečná záruka k zajištění jistoty v případě jakékoliv škodní události a nemůže se tedy stát, že by osobě, které měly být z úschovy vydány peníze, tyto peníze vydány nebyly.

Sepsání kupní smlouvy a provedení úschovy peněz za účelem úhrady kupní ceny jsou úkony natolik související, že je vhodné, aby je prováděla jedna osoba – notář.

Do notářské úschovy lze složit i listiny, ať již za účelem vydání třetí osobě nebo k zajištění dluhu.

Napsat komentář