Notářské úschovy peněz a listin

Budete-li kupovat nebo prodávat nemovitost, notář může kromě sepsání kupní smlouvy také převzít kupní cenu do notářské úschovy a zajistit tak pro obě strany smlouvy bezpečný způsob její úhrady.

V evropských zemích s vyspělou právní kulturou si předání kupní ceny za nemovitosti nelze představit jinak, než prostřednictvím úschovy. Výhody využití notářské úschovy peněz jsou zřejmé – prodávající tak vylučuje riziko, že by mu nebyla kupní cena v plné výši zaplacena a kupující neriskuje předání peněz před zápisem vlastnického práva do katastru nemovitostí. Kupující si navíc může zajistit zaplacení daně z převodu nemovitostí, za jejíž zaplacení ze zákona za prodávajícího ručí.

Notářská úschova má oproti úschovám u jiných subjektů jako advokáti nebo realitní kanceláře či banky nesrovnatelné výhody. Notář je osobou k uložení peněz dostatečně důvěryhodnou, což je dáno jeho zákonnými a evidenčními povinnostmi kontrolovanými orgány notářské samosprávy a je také dostatečně pojištěn na případná rizika. Za činnost notáře navíc odpovídá stát, což je dostatečná záruka k zajištění jistoty v případě jakékoliv škodní události a nemůže se tedy stát, že by osobě, které měly být z úschovy vydány peníze, tyto peníze vydány nebyly.

Sepsání kupní smlouvy a provedení úschovy peněz za účelem úhrady kupní ceny jsou úkony natolik související, že je vhodné, aby je prováděla jedna osoba – notář.

Do notářské úschovy lze složit i listiny, ať již za účelem vydání třetí osobě nebo k zajištění dluhu.

Napsat komentář