Lidé

JUDr. Ing. Ondřej Klička, notář

JUDr. Ing. Ondřej Klička, notář

 • absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
 • činnost vykonává od 1.1.2012, v notářství působí již od roku 2002
 • v roce 2014 jmenován členem Komise pro rekodifikaci civilního práva procesního
 • od roku 2014 vedoucím redaktorem časopisu o notářství Ad Notam
 • spoluautor knižní publikace Dědické právo v praxi, týkající se dědického práva dle nového občanského zákoníku
 • člen komise pro vzdělávání prezidia Notářské komory České republiky
 • autor mnoha odborných článků týkajících se dědického práva, obchodních společností a vykonatelnosti notářských zápisů

 

Notářští koncipienti:

Mgr. Lucie Abelová, notářský koncipient Mgr. Šimon Klein, notářský koncipient
Mgr. Lucie Abelová Mgr. Šimon Klein
email email
 • absolventka Právnické fakulty Západočeské Univerzity v Plzni
 • absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
 • v notářství působí od roku 2012
 • spolupracující redaktor časopisu o notářství Ad Notam
 • autor mnoha odborných článků

Notářské tajemnice:

Hana Samcová, notářská tajemnice Monika Sýkorová, notářská tajemnice
Hana Samcová Monika Sýkorová
email email