Lidé

JUDr. Ing. Ondřej Klička, notář

JUDr. Ing. Ondřej Klička, notář

  • absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
  • činnost vykonává od 1.1.2012, v notářství působí již od roku 2002
  • v roce 2014 jmenován členem Komise pro rekodifikaci civilního práva procesního
  • člen redakční rady časopisu o notářství Ad Notam
  • spoluautor knižní publikace Dědické právo v praxi, týkající se dědického práva dle nového občanského zákoníku
  • člen komise pro vzdělávání prezidia Notářské komory České republiky
  • autor mnoha odborných článků týkajících se dědického práva, obchodních společností a vykonatelnosti notářských zápisů

 

Notářští koncipienti:

Mgr. Lucie Abelová, notářský koncipient
Mgr. Lucie Abelová
email
  • absolventka Právnické fakulty Západočeské Univerzity v Plzni

Notářské tajemnice:

Hana Samcová, notářská tajemnice Monika Sýkorová, notářská tajemnice
Hana Samcová Monika Sýkorová
email email